Công Ty Cổ Phần Phú Nông

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Phú Nông

Tiếng Anh:

PHU NONG ., JSC

Cong Ty Co Phan Phu Nong
Mã Số Thuế: 2700284199
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xóm 2 – Xã ân Hòa – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 27-03-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Kim Sơn
Ngày bắt đầu hoạt động: 27-03-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 9
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Bích Phạm Ngọc Bích
Ngành nghề chính: Nuôi trồng thuỷ sản nội địa

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Phú Nông

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Phú Nông?

✓ Trả lời: 2700284199

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Phú Nông?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Phú Nông chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Phú Nông?

✓ Trả lời: Xóm 2 – Xã ân Hòa – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Phú Nông là ai?

✓ Trả lời: Phạm Ngọc Bích Phạm Ngọc Bích

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Phú Nông?

✓ Trả lời: Nuôi trồng thuỷ sản nội địa

[ad_2]