Công Ty Cổ Phần Lavender Ninh Bình

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Lavender Ninh Bình

Tiếng Anh:

LAVENDER NINH BINH JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Lavender Ninh Binh
Mã Số Thuế: 2700941824
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Lô DV15, Kim Đa, Phường Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 29-03-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 29-03-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Tạ Quang Cảnh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Lavender Ninh Bình

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Lavender Ninh Bình?

✓ Trả lời: 2700941824

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Lavender Ninh Bình?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Lavender Ninh Bình chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Lavender Ninh Bình?

✓ Trả lời: Lô DV15, Kim Đa, Phường Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Lavender Ninh Bình là ai?

✓ Trả lời: Tạ Quang Cảnh

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Lavender Ninh Bình?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]