Công Ty Cổ Phần Asian Paragon

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Asian Paragon

Tiếng Anh:

ASIAN PARAGON JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Asian Paragon
Mã Số Thuế: 2700952142
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 600, đường Nguyễn Công Chứ, phố Bích Đào, Phường Ninh Sơn, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 07-04-2023

Ngày bắt đầu hoạt động: 07-04-2023

Năm tài chính: 2023
Người đại diện pháp luật: Đoàn Thu Trang
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Asian Paragon

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Asian Paragon?

✓ Trả lời: 2700952142

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Asian Paragon?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Asian Paragon chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Asian Paragon?

✓ Trả lời: Số 600, đường Nguyễn Công Chứ, phố Bích Đào, Phường Ninh Sơn, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Asian Paragon là ai?

✓ Trả lời: Đoàn Thu Trang

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Asian Paragon?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]