Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thành Đô Tại Ninh Bình

[ad_1]

Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thành Đô Tại Ninh Bình

Chi Nhanh Cong Ty TNHH Xay Dung Va Thuong Mai Thanh Do Tai Ninh Binh
Mã Số Thuế: 0101047741-001
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xóm 8, thôn Tuần Lễ – Xã Như Hòa – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 30-06-2005
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Kim Sơn
Ngày bắt đầu hoạt động: 30-06-2005
Tổng số nhân viên trong công ty: 105
Năm tài chính: 2005
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Nghĩa Nguyễn Thành Nghĩa
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Những câu hỏi liên quan tới Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thành Đô Tại Ninh Bình

Mã số thuế của Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thành Đô Tại Ninh Bình?

✓ Trả lời: 0101047741-001

Số điện thoại liên hệ Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thành Đô Tại Ninh Bình?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thành Đô Tại Ninh Bình chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thành Đô Tại Ninh Bình?

✓ Trả lời: Xóm 8, thôn Tuần Lễ – Xã Như Hòa – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình

Giám đốc của Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thành Đô Tại Ninh Bình là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thành Nghĩa Nguyễn Thành Nghĩa

Ngành nghề chính của Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thành Đô Tại Ninh Bình?

✓ Trả lời: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

[ad_2]