Chi nhánh công ty TNHH Trường An

[ad_1]

Chi nhánh công ty TNHH Trường An

Chi nhanh cong ty TNHH Truong An
Mã Số Thuế: 2700281790-001
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Khu áng Mương, Thôn Thiên Trường, xã Trường Yên – Huyện Hoa Lư – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 25-07-2002
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 31-05-2005
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2002
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Son Nguyễn Văn Son
Ngành nghề chính: Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch

Những câu hỏi liên quan tới Chi nhánh công ty TNHH Trường An

Mã số thuế của Chi nhánh công ty TNHH Trường An?

✓ Trả lời: 2700281790-001

Số điện thoại liên hệ Chi nhánh công ty TNHH Trường An?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Chi nhánh công ty TNHH Trường An chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Chi nhánh công ty TNHH Trường An?

✓ Trả lời: Khu áng Mương, Thôn Thiên Trường, xã Trường Yên – Huyện Hoa Lư – Ninh Bình

Giám đốc của Chi nhánh công ty TNHH Trường An là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Son Nguyễn Văn Son

Ngành nghề chính của Chi nhánh công ty TNHH Trường An?

✓ Trả lời: Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch

[ad_2]