Chi nhánh công ty TNHH Sơn Mỹ

[ad_1]

Chi nhánh công ty TNHH Sơn Mỹ

Chi nhanh cong ty TNHH Son My
Mã Số Thuế: 4000393855-002
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 149, đường Ngô Gia Tự, phố Trung Sơn, Phường Thanh Bình – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 10-05-2005
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 18-10-2005
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2005
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường Nguyễn Văn Phúc
Ngành nghề chính: Giáo dục nghề nghiệp

Những câu hỏi liên quan tới Chi nhánh công ty TNHH Sơn Mỹ

Mã số thuế của Chi nhánh công ty TNHH Sơn Mỹ?

✓ Trả lời: 4000393855-002

Số điện thoại liên hệ Chi nhánh công ty TNHH Sơn Mỹ?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Chi nhánh công ty TNHH Sơn Mỹ chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Chi nhánh công ty TNHH Sơn Mỹ?

✓ Trả lời: 149, đường Ngô Gia Tự, phố Trung Sơn, Phường Thanh Bình – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Chi nhánh công ty TNHH Sơn Mỹ là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Cường Nguyễn Văn Phúc

Ngành nghề chính của Chi nhánh công ty TNHH Sơn Mỹ?

✓ Trả lời: Giáo dục nghề nghiệp

[ad_2]