Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Thái Sơn B.Q.P Tại Ninh Bình

[ad_1]

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Thái Sơn B.Q.P Tại Ninh Bình

Chi Nhanh Cong Ty Co Phan Xang Dau Thai Son B.Q.P Tai Ninh Binh
Mã Số Thuế: 0311844648-002
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Phú Thượng – Huyện Yên Khánh – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 21-03-2014
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Yên Khánh
Ngày bắt đầu hoạt động: 21-03-2014
Tổng số nhân viên trong công ty: 3
Năm tài chính: 2014
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Văn Dũng
Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Những câu hỏi liên quan tới Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Thái Sơn B.Q.P Tại Ninh Bình

Mã số thuế của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Thái Sơn B.Q.P Tại Ninh Bình?

✓ Trả lời: 0311844648-002

Số điện thoại liên hệ Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Thái Sơn B.Q.P Tại Ninh Bình?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Thái Sơn B.Q.P Tại Ninh Bình chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Thái Sơn B.Q.P Tại Ninh Bình?

✓ Trả lời: Thôn Phú Thượng – Huyện Yên Khánh – Ninh Bình

Giám đốc của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Thái Sơn B.Q.P Tại Ninh Bình là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Văn Dũng

Ngành nghề chính của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Thái Sơn B.Q.P Tại Ninh Bình?

✓ Trả lời: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

[ad_2]