Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vận Tải ô Tô Số 4 – Trung Tâm Đào Tạo Nghề Cơ Giới Đường Bộ

[ad_1]

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vận Tải ô Tô Số 4 – Trung Tâm Đào Tạo Nghề Cơ Giới Đường Bộ

Chi Nhanh Cong Ty Co Phan Van Tai o To So 4 – Trung Tam Dao Tao Nghe Co Gioi Duong Bo
Mã Số Thuế: 2700132661-009
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ 1 – Phường Bắc Sơn – Thành phố Tam Điệp – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 03-01-2008
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 03-01-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 30
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Trịnh Xuân Lập Trần Đức Khải
Ngành nghề chính: Giáo dục nghề nghiệp

Những câu hỏi liên quan tới Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vận Tải ô Tô Số 4 – Trung Tâm Đào Tạo Nghề Cơ Giới Đường Bộ

Mã số thuế của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vận Tải ô Tô Số 4 – Trung Tâm Đào Tạo Nghề Cơ Giới Đường Bộ?

✓ Trả lời: 2700132661-009

Số điện thoại liên hệ Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vận Tải ô Tô Số 4 – Trung Tâm Đào Tạo Nghề Cơ Giới Đường Bộ?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vận Tải ô Tô Số 4 – Trung Tâm Đào Tạo Nghề Cơ Giới Đường Bộ chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vận Tải ô Tô Số 4 – Trung Tâm Đào Tạo Nghề Cơ Giới Đường Bộ?

✓ Trả lời: Tổ 1 – Phường Bắc Sơn – Thành phố Tam Điệp – Ninh Bình

Giám đốc của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vận Tải ô Tô Số 4 – Trung Tâm Đào Tạo Nghề Cơ Giới Đường Bộ là ai?

✓ Trả lời: Trịnh Xuân Lập Trần Đức Khải

Ngành nghề chính của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vận Tải ô Tô Số 4 – Trung Tâm Đào Tạo Nghề Cơ Giới Đường Bộ?

✓ Trả lời: Giáo dục nghề nghiệp

[ad_2]