XN kinh doanh than mỏ Hải vân

[ad_1]

XN kinh doanh than mỏ Hải vân

XN kinh doanh than mo Hai van
Mã Số Thuế: 2700226687
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Văn lâm – Ninh hải – Huyện Hoa Lư – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 11-05-1998
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Hoa Lư
Ngày bắt đầu hoạt động: 11-05-1998
Tổng số nhân viên trong công ty: 6
Năm tài chính: 1998
Người đại diện pháp luật: Đỗ Thanh Liêm
Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

Những câu hỏi liên quan tới XN kinh doanh than mỏ Hải vân

Mã số thuế của XN kinh doanh than mỏ Hải vân?

✓ Trả lời: 2700226687

Số điện thoại liên hệ XN kinh doanh than mỏ Hải vân?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của XN kinh doanh than mỏ Hải vân chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của XN kinh doanh than mỏ Hải vân?

✓ Trả lời: Văn lâm – Ninh hải – Huyện Hoa Lư – Ninh Bình

Giám đốc của XN kinh doanh than mỏ Hải vân là ai?

✓ Trả lời: Đỗ Thanh Liêm

Ngành nghề chính của XN kinh doanh than mỏ Hải vân?

✓ Trả lời: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

[ad_2]