Xí nghiệp tư doanh xây dựng thuỷ lợi ân Hoà

[ad_1]

Xí nghiệp tư doanh xây dựng thuỷ lợi ân Hoà

Xi nghiep tu doanh xay dung thuy loi an Hoa
Mã Số Thuế: 2700167921
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: ân hoà – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 31-07-2002
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Kim Sơn
Ngày bắt đầu hoạt động: 31-07-2002
Năm tài chính: 2002
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Ban Nguyễn Ngọc Ban
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Những câu hỏi liên quan tới Xí nghiệp tư doanh xây dựng thuỷ lợi ân Hoà

Mã số thuế của Xí nghiệp tư doanh xây dựng thuỷ lợi ân Hoà?

✓ Trả lời: 2700167921

Số điện thoại liên hệ Xí nghiệp tư doanh xây dựng thuỷ lợi ân Hoà?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Xí nghiệp tư doanh xây dựng thuỷ lợi ân Hoà chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Xí nghiệp tư doanh xây dựng thuỷ lợi ân Hoà?

✓ Trả lời: ân hoà – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình

Giám đốc của Xí nghiệp tư doanh xây dựng thuỷ lợi ân Hoà là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Ngọc Ban Nguyễn Ngọc Ban

Ngành nghề chính của Xí nghiệp tư doanh xây dựng thuỷ lợi ân Hoà?

✓ Trả lời: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

[ad_2]