Xí nghiệp tư doanh Việt Hà

[ad_1]

Xí nghiệp tư doanh Việt Hà

Xi nghiep tu doanh Viet Ha
Mã Số Thuế: 2700186988
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thị trấn me – Huyện Gia Viễn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 20-03-1993
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Gia Viễn
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-03-1993
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 1993
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hanh
Ngành nghề chính: Khai thác và thu gom than cứng

Những câu hỏi liên quan tới Xí nghiệp tư doanh Việt Hà

Mã số thuế của Xí nghiệp tư doanh Việt Hà?

✓ Trả lời: 2700186988

Số điện thoại liên hệ Xí nghiệp tư doanh Việt Hà?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Xí nghiệp tư doanh Việt Hà chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Xí nghiệp tư doanh Việt Hà?

✓ Trả lời: Thị trấn me – Huyện Gia Viễn – Ninh Bình

Giám đốc của Xí nghiệp tư doanh Việt Hà là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Xuân Hanh

Ngành nghề chính của Xí nghiệp tư doanh Việt Hà?

✓ Trả lời: Khai thác và thu gom than cứng

[ad_2]