Vũ Hồng Sơn

[ad_1]

Vũ Hồng Sơn

Vu Hong Son
Mã Số Thuế: 2700727355
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 1 – Huyện Yên Khánh – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Yên Khánh
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-12-2014
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Vũ Hồng Sơn
Ngành nghề chính: Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

Những câu hỏi liên quan tới Vũ Hồng Sơn

Mã số thuế của Vũ Hồng Sơn?

✓ Trả lời: 2700727355

Số điện thoại liên hệ Vũ Hồng Sơn?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Vũ Hồng Sơn chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Vũ Hồng Sơn?

✓ Trả lời: 1 – Huyện Yên Khánh – Ninh Bình

Giám đốc của Vũ Hồng Sơn là ai?

✓ Trả lời: Vũ Hồng Sơn

Ngành nghề chính của Vũ Hồng Sơn?

✓ Trả lời: Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

[ad_2]