Viện quân Y 5

[ad_1]

Viện quân Y 5

Vien quan Y 5
Mã Số Thuế: 2700591785
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Phường Phúc Thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 20-12-2010
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-12-2010
Năm tài chính: 2010
Người đại diện pháp luật:
Ngành nghề chính: Hoạt động của các bệnh viện

Những câu hỏi liên quan tới Viện quân Y 5

Mã số thuế của Viện quân Y 5?

✓ Trả lời: 2700591785

Số điện thoại liên hệ Viện quân Y 5?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Viện quân Y 5 chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Viện quân Y 5?

✓ Trả lời: Phường Phúc Thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Viện quân Y 5 là ai?

✓ Trả lời:

Ngành nghề chính của Viện quân Y 5?

✓ Trả lời: Hoạt động của các bệnh viện

[ad_2]