VăN PHòNG CôNG CHứNG YêN Mô

[ad_1]

VăN PHòNG CôNG CHứNG YêN Mô

VaN PHoNG CoNG CHuNG YeN Mo
Mã Số Thuế: 2700767742
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Trung Yên – Thị trấn Yên Thịnh – Huyện Yên Mô – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 30-12-2014
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Yên Mô
Ngày bắt đầu hoạt động: 23-01-2015
Năm tài chính: 2014
Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Duy
Ngành nghề chính: Hoạt động công chứng và chứng thực

Những câu hỏi liên quan tới VăN PHòNG CôNG CHứNG YêN Mô

Mã số thuế của VăN PHòNG CôNG CHứNG YêN Mô?

✓ Trả lời: 2700767742

Số điện thoại liên hệ VăN PHòNG CôNG CHứNG YêN Mô?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của VăN PHòNG CôNG CHứNG YêN Mô chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của VăN PHòNG CôNG CHứNG YêN Mô?

✓ Trả lời: Trung Yên – Thị trấn Yên Thịnh – Huyện Yên Mô – Ninh Bình

Giám đốc của VăN PHòNG CôNG CHứNG YêN Mô là ai?

✓ Trả lời: Phạm Văn Duy

Ngành nghề chính của VăN PHòNG CôNG CHứNG YêN Mô?

✓ Trả lời: Hoạt động công chứng và chứng thực

[ad_2]