UBNS xã Khánh hải

[ad_1]

UBNS xã Khánh hải

UBNS xa Khanh hai
Mã Số Thuế: 2700226221
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: xã Khánh hải – Huyện Yên Khánh – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Yên Khánh
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Đoàn Văn Đông
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới UBNS xã Khánh hải

Mã số thuế của UBNS xã Khánh hải?

✓ Trả lời: 2700226221

Số điện thoại liên hệ UBNS xã Khánh hải?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của UBNS xã Khánh hải chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của UBNS xã Khánh hải?

✓ Trả lời: xã Khánh hải – Huyện Yên Khánh – Ninh Bình

Giám đốc của UBNS xã Khánh hải là ai?

✓ Trả lời: Đoàn Văn Đông

Ngành nghề chính của UBNS xã Khánh hải?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]