UBND xã Yên từ

[ad_1]

UBND xã Yên từ

UBND xa Yen tu
Mã Số Thuế: 2700225468
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: xã Yên từ – Huyện Yên Mô – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Yên Mô
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1998
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc Cánh
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới UBND xã Yên từ

Mã số thuế của UBND xã Yên từ?

✓ Trả lời: 2700225468

Số điện thoại liên hệ UBND xã Yên từ?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của UBND xã Yên từ chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của UBND xã Yên từ?

✓ Trả lời: xã Yên từ – Huyện Yên Mô – Ninh Bình

Giám đốc của UBND xã Yên từ là ai?

✓ Trả lời: Đỗ Ngọc Cánh

Ngành nghề chính của UBND xã Yên từ?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]