UBND xã Yên thành

[ad_1]

UBND xã Yên thành

UBND xa Yen thanh
Mã Số Thuế: 2700225436
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xã Yên thành – Huyện Yên Mô – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Yên Mô
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1998
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Trần Đình Huyn
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới UBND xã Yên thành

Mã số thuế của UBND xã Yên thành?

✓ Trả lời: 2700225436

Số điện thoại liên hệ UBND xã Yên thành?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của UBND xã Yên thành chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của UBND xã Yên thành?

✓ Trả lời: Xã Yên thành – Huyện Yên Mô – Ninh Bình

Giám đốc của UBND xã Yên thành là ai?

✓ Trả lời: Trần Đình Huyn

Ngành nghề chính của UBND xã Yên thành?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]