UBND xã Yên thắng

[ad_1]

UBND xã Yên thắng

UBND xa Yen thang
Mã Số Thuế: 2700225348
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xã Yên thắng – Huyện Yên Mô – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Yên Mô
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1998
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Lưu
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới UBND xã Yên thắng

Mã số thuế của UBND xã Yên thắng?

✓ Trả lời: 2700225348

Số điện thoại liên hệ UBND xã Yên thắng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của UBND xã Yên thắng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của UBND xã Yên thắng?

✓ Trả lời: Xã Yên thắng – Huyện Yên Mô – Ninh Bình

Giám đốc của UBND xã Yên thắng là ai?

✓ Trả lời: Đinh Văn Lưu

Ngành nghề chính của UBND xã Yên thắng?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]