UBND xã Yên thái

[ad_1]

UBND xã Yên thái

UBND xa Yen thai
Mã Số Thuế: 2700225475
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xã Yên thái – Huyện Yên Mô – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Yên Mô
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1998
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới UBND xã Yên thái

Mã số thuế của UBND xã Yên thái?

✓ Trả lời: 2700225475

Số điện thoại liên hệ UBND xã Yên thái?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của UBND xã Yên thái chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của UBND xã Yên thái?

✓ Trả lời: Xã Yên thái – Huyện Yên Mô – Ninh Bình

Giám đốc của UBND xã Yên thái là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Hùng

Ngành nghề chính của UBND xã Yên thái?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]