UBND xã Yên Nhân

[ad_1]

UBND xã Yên Nhân

UBND xa Yen Nhan
Mã Số Thuế: 2700225450
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xã Yên nhân – Huyện Yên Mô – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Yên Mô
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1998
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Đỗ Anh Đảng
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới UBND xã Yên Nhân

Mã số thuế của UBND xã Yên Nhân?

✓ Trả lời: 2700225450

Số điện thoại liên hệ UBND xã Yên Nhân?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của UBND xã Yên Nhân chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của UBND xã Yên Nhân?

✓ Trả lời: Xã Yên nhân – Huyện Yên Mô – Ninh Bình

Giám đốc của UBND xã Yên Nhân là ai?

✓ Trả lời: Đỗ Anh Đảng

Ngành nghề chính của UBND xã Yên Nhân?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]