UBND xã Yên mỹ

[ad_1]

UBND xã Yên mỹ

UBND xa Yen my
Mã Số Thuế: 2700225429
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xã Yên mỹ – Huyện Yên Mô – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Yên Mô
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1998
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Tạ Văn Kế
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới UBND xã Yên mỹ

Mã số thuế của UBND xã Yên mỹ?

✓ Trả lời: 2700225429

Số điện thoại liên hệ UBND xã Yên mỹ?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của UBND xã Yên mỹ chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của UBND xã Yên mỹ?

✓ Trả lời: Xã Yên mỹ – Huyện Yên Mô – Ninh Bình

Giám đốc của UBND xã Yên mỹ là ai?

✓ Trả lời: Tạ Văn Kế

Ngành nghề chính của UBND xã Yên mỹ?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]