UBND xã Yên hoà

[ad_1]

UBND xã Yên hoà

UBND xa Yen hoa
Mã Số Thuế: 2700225355
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xã Yên hoà – Huyện Yên Mô – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Yên Mô
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1998
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Bùi Xuân Hó
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới UBND xã Yên hoà

Mã số thuế của UBND xã Yên hoà?

✓ Trả lời: 2700225355

Số điện thoại liên hệ UBND xã Yên hoà?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của UBND xã Yên hoà chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của UBND xã Yên hoà?

✓ Trả lời: Xã Yên hoà – Huyện Yên Mô – Ninh Bình

Giám đốc của UBND xã Yên hoà là ai?

✓ Trả lời: Bùi Xuân Hó

Ngành nghề chính của UBND xã Yên hoà?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]