UBND Xã Trường Yên

[ad_1]

UBND Xã Trường Yên

UBND Xa Truong Yen
Mã Số Thuế: 2700225034
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xã Trường Yên – Huyện Hoa Lư – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Hoa Lư
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1998
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khôi
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới UBND Xã Trường Yên

Mã số thuế của UBND Xã Trường Yên?

✓ Trả lời: 2700225034

Số điện thoại liên hệ UBND Xã Trường Yên?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của UBND Xã Trường Yên chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của UBND Xã Trường Yên?

✓ Trả lời: Xã Trường Yên – Huyện Hoa Lư – Ninh Bình

Giám đốc của UBND Xã Trường Yên là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Khôi

Ngành nghề chính của UBND Xã Trường Yên?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]