UBND xã Thượng kiệm

[ad_1]

UBND xã Thượng kiệm

UBND xa Thuong kiem
Mã Số Thuế: 2700226285
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: xã Thượng kiệm – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Kim Sơn
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Trần Xuân Nhật
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới UBND xã Thượng kiệm

Mã số thuế của UBND xã Thượng kiệm?

✓ Trả lời: 2700226285

Số điện thoại liên hệ UBND xã Thượng kiệm?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của UBND xã Thượng kiệm chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của UBND xã Thượng kiệm?

✓ Trả lời: xã Thượng kiệm – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình

Giám đốc của UBND xã Thượng kiệm là ai?

✓ Trả lời: Trần Xuân Nhật

Ngành nghề chính của UBND xã Thượng kiệm?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]