UBND xã Thanh Lạc

[ad_1]

UBND xã Thanh Lạc

UBND xa Thanh Lac
Mã Số Thuế: 2700225919
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: UBND xã Thanh Lạc – Huyện Nho quan – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Nho quan
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Bùi Xuân Tự
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới UBND xã Thanh Lạc

Mã số thuế của UBND xã Thanh Lạc?

✓ Trả lời: 2700225919

Số điện thoại liên hệ UBND xã Thanh Lạc?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của UBND xã Thanh Lạc chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của UBND xã Thanh Lạc?

✓ Trả lời: UBND xã Thanh Lạc – Huyện Nho quan – Ninh Bình

Giám đốc của UBND xã Thanh Lạc là ai?

✓ Trả lời: Bùi Xuân Tự

Ngành nghề chính của UBND xã Thanh Lạc?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]