UBND xã Thạch Bình

[ad_1]

UBND xã Thạch Bình

UBND xa Thach Binh
Mã Số Thuế: 2700225845
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: UBND xã Thạch Bình – Huyện Nho quan – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Nho quan
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhường
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới UBND xã Thạch Bình

Mã số thuế của UBND xã Thạch Bình?

✓ Trả lời: 2700225845

Số điện thoại liên hệ UBND xã Thạch Bình?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của UBND xã Thạch Bình chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của UBND xã Thạch Bình?

✓ Trả lời: UBND xã Thạch Bình – Huyện Nho quan – Ninh Bình

Giám đốc của UBND xã Thạch Bình là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Nhường

Ngành nghề chính của UBND xã Thạch Bình?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]