UBND xã Quang Thiện

[ad_1]

UBND xã Quang Thiện

UBND xa Quang Thien
Mã Số Thuế: 2700226454
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: xã Quang Thiện – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Kim Sơn
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Vũ Đình Lợi
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới UBND xã Quang Thiện

Mã số thuế của UBND xã Quang Thiện?

✓ Trả lời: 2700226454

Số điện thoại liên hệ UBND xã Quang Thiện?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của UBND xã Quang Thiện chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của UBND xã Quang Thiện?

✓ Trả lời: xã Quang Thiện – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình

Giám đốc của UBND xã Quang Thiện là ai?

✓ Trả lời: Vũ Đình Lợi

Ngành nghề chính của UBND xã Quang Thiện?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]