UBND xã Quang sơn

[ad_1]

UBND xã Quang sơn

UBND xa Quang son
Mã Số Thuế: 2700225612
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: xã Quang sơn – Thành phố Tam Điệp – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Tam Điệp
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Nguyễn văn Bá
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới UBND xã Quang sơn

Mã số thuế của UBND xã Quang sơn?

✓ Trả lời: 2700225612

Số điện thoại liên hệ UBND xã Quang sơn?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của UBND xã Quang sơn chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của UBND xã Quang sơn?

✓ Trả lời: xã Quang sơn – Thành phố Tam Điệp – Ninh Bình

Giám đốc của UBND xã Quang sơn là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn văn Bá

Ngành nghề chính của UBND xã Quang sơn?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]