UBND xã Kim mỹ

[ad_1]

UBND xã Kim mỹ

UBND xa Kim my
Mã Số Thuế: 2700226341
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: UBND xã Kim mỹ – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Kim Sơn
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Vũ Chiến Sự
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới UBND xã Kim mỹ

Mã số thuế của UBND xã Kim mỹ?

✓ Trả lời: 2700226341

Số điện thoại liên hệ UBND xã Kim mỹ?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của UBND xã Kim mỹ chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của UBND xã Kim mỹ?

✓ Trả lời: UBND xã Kim mỹ – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình

Giám đốc của UBND xã Kim mỹ là ai?

✓ Trả lời: Vũ Chiến Sự

Ngành nghề chính của UBND xã Kim mỹ?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]