UBND xã Kim đông

[ad_1]

UBND xã Kim đông

UBND xa Kim dong
Mã Số Thuế: 2700226581
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: xã Kim đông – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Kim Sơn
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Trần Hải Đăng
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới UBND xã Kim đông

Mã số thuế của UBND xã Kim đông?

✓ Trả lời: 2700226581

Số điện thoại liên hệ UBND xã Kim đông?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của UBND xã Kim đông chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của UBND xã Kim đông?

✓ Trả lời: xã Kim đông – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình

Giám đốc của UBND xã Kim đông là ai?

✓ Trả lời: Trần Hải Đăng

Ngành nghề chính của UBND xã Kim đông?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]