UBND xã Khánh hồng

[ad_1]

UBND xã Khánh hồng

UBND xa Khanh hong
Mã Số Thuế: 2700226207
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: xã Khánh hồng – Huyện Yên Khánh – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Yên Khánh
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Phạm Quang An
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới UBND xã Khánh hồng

Mã số thuế của UBND xã Khánh hồng?

✓ Trả lời: 2700226207

Số điện thoại liên hệ UBND xã Khánh hồng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của UBND xã Khánh hồng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của UBND xã Khánh hồng?

✓ Trả lời: xã Khánh hồng – Huyện Yên Khánh – Ninh Bình

Giám đốc của UBND xã Khánh hồng là ai?

✓ Trả lời: Phạm Quang An

Ngành nghề chính của UBND xã Khánh hồng?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]