UBND xã Khánh hội

[ad_1]

UBND xã Khánh hội

Tiếng Anh:

UBND xã Khánh hội

UBND xa Khanh hoi
Mã Số Thuế: 2700226214
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: UBND xã Khánh hội – Huyện Yên Khánh – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Yên Khánh
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Tô Xuân Bình
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới UBND xã Khánh hội

Mã số thuế của UBND xã Khánh hội?

✓ Trả lời: 2700226214

Số điện thoại liên hệ UBND xã Khánh hội?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của UBND xã Khánh hội chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của UBND xã Khánh hội?

✓ Trả lời: UBND xã Khánh hội – Huyện Yên Khánh – Ninh Bình

Giám đốc của UBND xã Khánh hội là ai?

✓ Trả lời: Tô Xuân Bình

Ngành nghề chính của UBND xã Khánh hội?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]