UBND xã Khánh dương

[ad_1]

UBND xã Khánh dương

UBND xa Khanh duong
Mã Số Thuế: 2700225394
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xã Khánh dương – Huyện Yên Mô – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Yên Mô
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Tạ Quang Hiệp
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới UBND xã Khánh dương

Mã số thuế của UBND xã Khánh dương?

✓ Trả lời: 2700225394

Số điện thoại liên hệ UBND xã Khánh dương?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của UBND xã Khánh dương chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của UBND xã Khánh dương?

✓ Trả lời: Xã Khánh dương – Huyện Yên Mô – Ninh Bình

Giám đốc của UBND xã Khánh dương là ai?

✓ Trả lời: Tạ Quang Hiệp

Ngành nghề chính của UBND xã Khánh dương?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]