UBND xã Gia sơn

[ad_1]

UBND xã Gia sơn

UBND xa Gia son
Mã Số Thuế: 2700226013
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: UBND xã Gia sơn – Huyện Nho quan – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Nho quan
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Công Luận
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới UBND xã Gia sơn

Mã số thuế của UBND xã Gia sơn?

✓ Trả lời: 2700226013

Số điện thoại liên hệ UBND xã Gia sơn?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của UBND xã Gia sơn chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của UBND xã Gia sơn?

✓ Trả lời: UBND xã Gia sơn – Huyện Nho quan – Ninh Bình

Giám đốc của UBND xã Gia sơn là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Công Luận

Ngành nghề chính của UBND xã Gia sơn?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]