UBND xã Gia sinh

[ad_1]

UBND xã Gia sinh

UBND xa Gia sinh
Mã Số Thuế: 2700224866
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: UBND xã Gia sinh – Huyện Gia Viễn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Gia Viễn
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Nguyễn tài Tuệ
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới UBND xã Gia sinh

Mã số thuế của UBND xã Gia sinh?

✓ Trả lời: 2700224866

Số điện thoại liên hệ UBND xã Gia sinh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của UBND xã Gia sinh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của UBND xã Gia sinh?

✓ Trả lời: UBND xã Gia sinh – Huyện Gia Viễn – Ninh Bình

Giám đốc của UBND xã Gia sinh là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn tài Tuệ

Ngành nghề chính của UBND xã Gia sinh?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]