UBND xã Gia phong

[ad_1]

UBND xã Gia phong

UBND xa Gia phong
Mã Số Thuế: 2700224827
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: UBND xã Gia phong – Huyện Gia Viễn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Gia Viễn
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Đoàn Tuấn
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới UBND xã Gia phong

Mã số thuế của UBND xã Gia phong?

✓ Trả lời: 2700224827

Số điện thoại liên hệ UBND xã Gia phong?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của UBND xã Gia phong chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của UBND xã Gia phong?

✓ Trả lời: UBND xã Gia phong – Huyện Gia Viễn – Ninh Bình

Giám đốc của UBND xã Gia phong là ai?

✓ Trả lời: Đoàn Tuấn

Ngành nghề chính của UBND xã Gia phong?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]