UBND xã cồn thoi

[ad_1]

UBND xã cồn thoi

UBND xa con thoi
Mã Số Thuế: 2700226510
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: xã cồn thoi – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Kim Sơn
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Bình
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới UBND xã cồn thoi

Mã số thuế của UBND xã cồn thoi?

✓ Trả lời: 2700226510

Số điện thoại liên hệ UBND xã cồn thoi?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của UBND xã cồn thoi chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của UBND xã cồn thoi?

✓ Trả lời: xã cồn thoi – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình

Giám đốc của UBND xã cồn thoi là ai?

✓ Trả lời: Trần Ngọc Bình

Ngành nghề chính của UBND xã cồn thoi?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]