UBND xã Chính tâm

[ad_1]

UBND xã Chính tâm

UBND xa Chinh tam
Mã Số Thuế: 2700226366
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: xã Chính tâm – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Kim Sơn
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Trần Văn Bảng
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới UBND xã Chính tâm

Mã số thuế của UBND xã Chính tâm?

✓ Trả lời: 2700226366

Số điện thoại liên hệ UBND xã Chính tâm?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của UBND xã Chính tâm chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của UBND xã Chính tâm?

✓ Trả lời: xã Chính tâm – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình

Giám đốc của UBND xã Chính tâm là ai?

✓ Trả lời: Trần Văn Bảng

Ngành nghề chính của UBND xã Chính tâm?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]