UBND xã Chất bình

[ad_1]

UBND xã Chất bình

UBND xa Chat binh
Mã Số Thuế: 2700226373
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: xã Chất bình – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Kim Sơn
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Trần Văn Thanh
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới UBND xã Chất bình

Mã số thuế của UBND xã Chất bình?

✓ Trả lời: 2700226373

Số điện thoại liên hệ UBND xã Chất bình?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của UBND xã Chất bình chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của UBND xã Chất bình?

✓ Trả lời: xã Chất bình – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình

Giám đốc của UBND xã Chất bình là ai?

✓ Trả lời: Trần Văn Thanh

Ngành nghề chính của UBND xã Chất bình?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]