UBND Thị trấn me

[ad_1]

UBND Thị trấn me

UBND Thi tran me
Mã Số Thuế: 2700224873
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: UBND Thị trấn me – Huyện Gia Viễn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Gia Viễn
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Phan Văn Đức
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới UBND Thị trấn me

Mã số thuế của UBND Thị trấn me?

✓ Trả lời: 2700224873

Số điện thoại liên hệ UBND Thị trấn me?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của UBND Thị trấn me chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của UBND Thị trấn me?

✓ Trả lời: UBND Thị trấn me – Huyện Gia Viễn – Ninh Bình

Giám đốc của UBND Thị trấn me là ai?

✓ Trả lời: Phan Văn Đức

Ngành nghề chính của UBND Thị trấn me?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]