UBND thị trấn Bình minh

[ad_1]

UBND thị trấn Bình minh

UBND thi tran Binh minh
Mã Số Thuế: 2700226503
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: thị trấn Bình minh – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Kim Sơn
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Đào Xuân Vinh
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới UBND thị trấn Bình minh

Mã số thuế của UBND thị trấn Bình minh?

✓ Trả lời: 2700226503

Số điện thoại liên hệ UBND thị trấn Bình minh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của UBND thị trấn Bình minh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của UBND thị trấn Bình minh?

✓ Trả lời: thị trấn Bình minh – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình

Giám đốc của UBND thị trấn Bình minh là ai?

✓ Trả lời: Đào Xuân Vinh

Ngành nghề chính của UBND thị trấn Bình minh?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]