UBND Phường Tây Sơn

[ad_1]

UBND Phường Tây Sơn

UBND Phuong Tay Son
Mã Số Thuế: 2700567045
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tây Sơn – Thành phố Tam Điệp – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Tam Điệp
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Tổng số nhân viên trong công ty: 19
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Trương Đình Dư
Ngành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Những câu hỏi liên quan tới UBND Phường Tây Sơn

Mã số thuế của UBND Phường Tây Sơn?

✓ Trả lời: 2700567045

Số điện thoại liên hệ UBND Phường Tây Sơn?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của UBND Phường Tây Sơn chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của UBND Phường Tây Sơn?

✓ Trả lời: Tây Sơn – Thành phố Tam Điệp – Ninh Bình

Giám đốc của UBND Phường Tây Sơn là ai?

✓ Trả lời: Trương Đình Dư

Ngành nghề chính của UBND Phường Tây Sơn?

✓ Trả lời: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

[ad_2]