UBMD xã Khánh tiên

[ad_1]

UBMD xã Khánh tiên

UBMD xa Khanh tien
Mã Số Thuế: 2700226077
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xã khánh tiên – Huyện Yên Khánh – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Yên Khánh
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đậu
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới UBMD xã Khánh tiên

Mã số thuế của UBMD xã Khánh tiên?

✓ Trả lời: 2700226077

Số điện thoại liên hệ UBMD xã Khánh tiên?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của UBMD xã Khánh tiên chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của UBMD xã Khánh tiên?

✓ Trả lời: Xã khánh tiên – Huyện Yên Khánh – Ninh Bình

Giám đốc của UBMD xã Khánh tiên là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Đậu

Ngành nghề chính của UBMD xã Khánh tiên?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]