Trường tiểu học Kim Chính

[ad_1]

Trường tiểu học Kim Chính

Truong tieu hoc Kim Chinh
Mã Số Thuế: 2700511469
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xã Kim Chính – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Kim Sơn
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật:
Ngành nghề chính: Giáo dục tiểu học

Những câu hỏi liên quan tới Trường tiểu học Kim Chính

Mã số thuế của Trường tiểu học Kim Chính?

✓ Trả lời: 2700511469

Số điện thoại liên hệ Trường tiểu học Kim Chính?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Trường tiểu học Kim Chính chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Trường tiểu học Kim Chính?

✓ Trả lời: Xã Kim Chính – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình

Giám đốc của Trường tiểu học Kim Chính là ai?

✓ Trả lời:

Ngành nghề chính của Trường tiểu học Kim Chính?

✓ Trả lời: Giáo dục tiểu học

[ad_2]