Trường Mầm Non Như Hòa

[ad_1]

Trường Mầm Non Như Hòa

Truong Mam Non Nhu Hoa
Mã Số Thuế: 2700669583
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xã Như Hòa – Xã Như Hòa – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Kim Sơn
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-2012
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật:
Ngành nghề chính: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

Những câu hỏi liên quan tới Trường Mầm Non Như Hòa

Mã số thuế của Trường Mầm Non Như Hòa?

✓ Trả lời: 2700669583

Số điện thoại liên hệ Trường Mầm Non Như Hòa?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Trường Mầm Non Như Hòa chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Trường Mầm Non Như Hòa?

✓ Trả lời: Xã Như Hòa – Xã Như Hòa – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình

Giám đốc của Trường Mầm Non Như Hòa là ai?

✓ Trả lời:

Ngành nghề chính của Trường Mầm Non Như Hòa?

✓ Trả lời: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

[ad_2]