Trường Mâm Non Cồn Thoi

[ad_1]

Trường Mâm Non Cồn Thoi

Truong Mam Non Con Thoi
Mã Số Thuế: 2700669833
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xóm 7b – Xã Cồn Thoi – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Kim Sơn
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-2012
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật:
Ngành nghề chính: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

Những câu hỏi liên quan tới Trường Mâm Non Cồn Thoi

Mã số thuế của Trường Mâm Non Cồn Thoi?

✓ Trả lời: 2700669833

Số điện thoại liên hệ Trường Mâm Non Cồn Thoi?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Trường Mâm Non Cồn Thoi chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Trường Mâm Non Cồn Thoi?

✓ Trả lời: Xóm 7b – Xã Cồn Thoi – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình

Giám đốc của Trường Mâm Non Cồn Thoi là ai?

✓ Trả lời:

Ngành nghề chính của Trường Mâm Non Cồn Thoi?

✓ Trả lời: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

[ad_2]