Trường Mầm non Bình Minh

[ad_1]

Trường Mầm non Bình Minh

Truong Mam non Binh Minh
Mã Số Thuế: 2700730252
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Khối 5 – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Kim Sơn
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-2012
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật:
Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Những câu hỏi liên quan tới Trường Mầm non Bình Minh

Mã số thuế của Trường Mầm non Bình Minh?

✓ Trả lời: 2700730252

Số điện thoại liên hệ Trường Mầm non Bình Minh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Trường Mầm non Bình Minh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Trường Mầm non Bình Minh?

✓ Trả lời: Khối 5 – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình

Giám đốc của Trường Mầm non Bình Minh là ai?

✓ Trả lời:

Ngành nghề chính của Trường Mầm non Bình Minh?

✓ Trả lời: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

[ad_2]