Trung tâm y tế thị xã Tam Điệp

[ad_1]

Trung tâm y tế thị xã Tam Điệp

Trung tam y te thi xa Tam Diep
Mã Số Thuế: 2700668325
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ 10A – Phường Bắc Sơn – Thành phố Tam Điệp – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Tam Điệp
Ngày bắt đầu hoạt động: 08-06-2012
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Hồ Thị Minh
Ngành nghề chính: Hoạt động y tế dự phòng

Những câu hỏi liên quan tới Trung tâm y tế thị xã Tam Điệp

Mã số thuế của Trung tâm y tế thị xã Tam Điệp?

✓ Trả lời: 2700668325

Số điện thoại liên hệ Trung tâm y tế thị xã Tam Điệp?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Trung tâm y tế thị xã Tam Điệp chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Trung tâm y tế thị xã Tam Điệp?

✓ Trả lời: Tổ 10A – Phường Bắc Sơn – Thành phố Tam Điệp – Ninh Bình

Giám đốc của Trung tâm y tế thị xã Tam Điệp là ai?

✓ Trả lời: Hồ Thị Minh

Ngành nghề chính của Trung tâm y tế thị xã Tam Điệp?

✓ Trả lời: Hoạt động y tế dự phòng

[ad_2]