Trung tâm giáo dục môi trường và dịch vụ

[ad_1]

Trung tâm giáo dục môi trường và dịch vụ

Trung tam giao duc moi truong va dich vu
Mã Số Thuế: 2700782155
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Cúc Phương – Xã Cúc Phương – Huyện Nho quan – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Nho quan
Ngày bắt đầu hoạt động: 16-03-2015
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Đỗ Tân Cương Đỗ Tân Cương
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Trung tâm giáo dục môi trường và dịch vụ

Mã số thuế của Trung tâm giáo dục môi trường và dịch vụ?

✓ Trả lời: 2700782155

Số điện thoại liên hệ Trung tâm giáo dục môi trường và dịch vụ?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Trung tâm giáo dục môi trường và dịch vụ chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Trung tâm giáo dục môi trường và dịch vụ?

✓ Trả lời: Cúc Phương – Xã Cúc Phương – Huyện Nho quan – Ninh Bình

Giám đốc của Trung tâm giáo dục môi trường và dịch vụ là ai?

✓ Trả lời: Đỗ Tân Cương Đỗ Tân Cương

Ngành nghề chính của Trung tâm giáo dục môi trường và dịch vụ?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]