Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân

[ad_1]

Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân

Trung tam day nghe va Ho tro nong dan
Mã Số Thuế: 2700819260
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Đường Triệu Việt Vương – Phường Bích Đào – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 25-02-2016
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Quỳnh
Ngành nghề chính: Hoạt động của công đoàn

Những câu hỏi liên quan tới Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân

Mã số thuế của Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân?

✓ Trả lời: 2700819260

Số điện thoại liên hệ Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân?

✓ Trả lời: Đường Triệu Việt Vương – Phường Bích Đào – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Hoàng Quỳnh

Ngành nghề chính của Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân?

✓ Trả lời: Hoạt động của công đoàn

[ad_2]